Arrangører:Skogkurs


 


 

Skogforum på Honne  2. - 3. november 2017

Årets høydepunkt for den aktive skogbruker!

Skogforum på Honne den 2. og 3. november 2017 blir et faglig og sosialt høydepunkt du bør få med deg! Det er bra trøkk i skogbruket og det har sjelden vært viktigere å vite hva som foregår for å ta de rette valgene. Det hogges mer enn noensinne. Ny teknologi aktualiserer skogen som både råstoffleverandør og klimafaktor. Den politiske oppmerksomheten øker, samtidig som miljøvernkreftene også tiltar i styrke. Strategisk riktige valg i forvaltningen av råvareleddet vil være avgjørende både på eiendomsnivå og for skognæringen som helhet. Ballasten bak de riktige beslutningene ligger i både informasjon og gode faglige diskusjoner mellom fagfolk. Skogforum på Honne er arenaen der kompetente meninger møtes, brytes og formes til operativ kompetanse. Arrangementet følger samme mønster som alltid – med Honnetoppen og festmiddag a’la Honne som det sosiale høydepunktet.

Velkommen!

Seminaret avholdes på Honne Hotell og Konferansesenter

Har du spørsmål vedrørende ditt opphold under Skogforum, kontakt Torill Bechmann-Pedersen tlf 913 47 855 eller e-post: tbp@honne.no

Vær rask med din påmelding – de første «vinner» de beste rommene. Meld deg på i dag om du vet at du skal delta, så skal vi gjøre vårt til å gi uttelling for innsatsen!

Vi sees på Honne i november!