Hjortevilt 2010
 
pil Velkommen
pil Program
pil Forelesere
pil Nedlasting

Arrangør:Nedlasting

Her legges dokumentene fra seminaret ut for nedlasting i PDF-format.

1 Forside    
2 Gunnar O. Hårstad - Velkommen til Hjortevilt 2011  
3 Innhold  
4 Detaljert program  
5 Deltagere  
6 Espen Johnsen - Åpning  
7 Erling Solberg - Overvåkningsprogrammet for hjortevilt  
8 Christer Moe Rolandsen - Elgundersøkelsen i Nord-Trøndelag  
9 Paul Berger - Vegvesenets strategier og satsing for hjortevilt  
10 Christer Moe Rolandsen - Vilt, trafikik og tiltak  
11 Hilde Wam - Sør-norske elgbeiter   
12 Torstein Storaas - Elgfôringsprosjektet  
13 Torstein Storaas - Lærdom fra Isle Roral  
14 Webjørn Svendsen - Erfaringer fra Bedre jakt på hjortevilt  
15 Atle Mysterud - Hjortens trekkmønster i Norge  
16 Jonas Nordström - Svenske nyheter om rådyr, predasjonsregulering  
17 Mads Flinterup - Schweissarbejde i Danmark  
18 Ole Erik Elsrud - Omsetning og verdiskaping av viltkjøtt  
19 Gunnar O. Hårstad - Feltkontroll av hjorteviltkjøtt  
20 Erik Lund - Forskriftsendringer om hjortevilt og jakttider  
21 Ingebrigt Stensaas - Hvor god er de godkjente ettersøkshundene