Hjortevilt 2010
 
pil Velkommen
pil Program
pil Forelesere
pil Nedlasting

Arrangør:

Forelesere

Torstein Rudihagen   Stortingsrepresentant, medlem av energi- og miljøkomiteen
Erik Lund  Prosjektleder/ rådgiver, Viltseksjonen ved Artsavd., DN
Ingebrigt Stensaas  Prosjektleder, Friluftseksjon ved Artsavd., DN
Atle Mysterud  Professor, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
Paul Berger  Utbyggingsavdelingen, Statens vegvesen
Erling Johan Solberg  Seniorforsker, NINA Trondheim
Torstein Storaas  Høyskoledosent, Høgskolen i Hedmark, Evenstad
Ole Erik Elsrud  Utmarkskonsulent, NORSKOG
Webjørn Svendsen  Viltkonsulent, Norges Jeger- og Fiskerforening
Mads Flinterup  Naturstyrelsens Schweiss-sekretariat (Danmark)
Jonas Nordström  Forsker, Sveriges Landbruksuniversitet, Grimsø
Hilde Wam  Forsker, INA. UMB på Ås
Christer Moe Rolandsen  Fagsjef, NINA Naturdata


Arrangør

Skogbrukets kursinstitutt v/
Gunnar O. Hårstad Fagsjef viltforvaltning, SKI
Knut J. Huse  Seniorrådgiver, SKI
Trygve Øvergård Senior prosjektleder, SKI
Møteledere
Vidar Holthe Rådgiver, Norges Skogeierforbund
Frank Robert Lund Avdelingsleder, Statskog Glomma AS

Med forbehold om mindre endringer